Térítési díjak

Gépjármű-vezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú vízijármű-vezetői alkalmassági vizsgálat
Érvényesség:
I-es csoport:
50 évig: max. 10 év
50-60 év: max. 5 év
60-70 év: max. 3 év
70-től: max. 2 év
II-es csoport(hivatásos):
60 évig: max. 5 év
60 évtől: max. 2 év

A díjaknak nincs jelentősége hogy milyen csoportba kéri a jogsit, sőt az sem számít, hogy hány évre kapja (pl. 38 éves diabeteses I.es kategória: max. 5 év lehet), KIZÁRÓLAG az életkora számít.

Térítési díjak

I-es csoport:                     II-es csoport(hivatásos):
50 évig: 7200 Ft                  40 évig: 7200 Ft
60 évig: 4800 Ft                  60 évig: 4800 Ft
70 évig: 2500 Ft                  70 évig: 2500 Ft
70 felett: 1700 Ft                70 felett: 1700 Ft

DIABETES fennállása esetén: I-es kategóriában max. 5 év, II-es kategóriában max. 3 év lehet!!!!

Orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés

Igazságügyi szakértői tevékenység kivételével jogszabály által elrendelt vagy egyéb háziorvosi, orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából kerül sor: 7 200 Ft

Lőfegyver

Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) lőfegyvertartására való orvosi alkalmassági vizsgálata megegyezik a gépjárművezetői (I csoport) alkalmassági vizsgálat tételeivel. A két vizsgálat egyidejűleg is elvégezhető és ez esetben csak egyszer kell megfizetni a korcsoportnak megfelelő térítési díjat

A foglalkoztathatóság szakvéleményezése

a) közfoglalkoztatási jogviszonyhoz szükséges szakvélemény esetén 1 900 Ft/fő/eset
b) az a) pontban nem említett esetben 3 300 Ft/fő/eset

Védőoltások

Nem kötelező védőoltások beadása (kivéve a térítésmentes, valamint a pneumococcus és az influenza megbetegedés elleni immunizálást): 2000 Ft

 

Egyéb térítésköteles szolgáltatások  

x
A rendelőben vizsgálat csak előzetes online/telefonos konzultáció után lehetséges. Maszk viselése kötelező! A távkonzultáció továbbra is előnyben részesül a személyes találkozással szemben, különösen adminisztratív ügyek intézésekor